Tips & Trix

Vad ska man tänka på inför renovering?

Här ger vi dig tips & trix inför renovering


✓ Anlita ett företag som har ansvarsförsäkring. 


✓ Kontrollera företagets ekonomi, t.ex. hos skatteverket samt hos kronofogden.  


✓ Kontrollera företagets historik (konkurser, betalningsanmärkningar m.m.).  


✓ Se till att företaget är godkänt för F-skatt.  


✓ Kontrollera att företaget har behörighet i de jobb de tänker utföra, alternativt att deras  underentreprenörer har behörighet (el, plattsättning, säkervatten).  


✓ Undvik svart arbetskraft. Kontrollera att företaget arbetar utifrån ID06, samt om de  använder arbetskläder och firmabilar.  


✓ Be om referenser på tidigare, liknande arbeten. Ringa upp och höra vad kunden tyckt om  såväl resultat som kontakt under arbetets gång, om ni själva inte har blivit  

rekommenderade byggaren.  


✓ Är det av vikt att byggföretaget har en fysisk plats ni kan besöka. Är endast ha ett  mobilnummer som möjlig kontaktväg ok, eller önskas kontor som du kan besöka och fast  telefoni, mail tillsammans med mobilnummer?  


✓ Be om ett tydligt skriftligt anbud där det framgår om företaget arbetar efter ABT06, eller  dylikt, förväntad byggtid, pris. Viktigast av allt: vad är det som ska göras och vad ska ingå?  Läs noga.  


✓ Ta gärna in anbud/offerter från ett par, tre olika företag. Jämför dessa, men stirra dig inte  blinda på priset. Vad ingår? Vilken trygghet får ni hos de olika företagen?  


✓ Klargör ansvarsgränser. Det är viktigt att i förväg ha klart vad som förväntas av vilken part.  Ska du som kund fixa något innan byggföretaget ankommer? Ta reda på vad som förväntas  av dig så att du har uppfyllt din del för att slippa onödiga merkostnader.  


✓ Fråga vid minsta tveksamhet i bygganbudet. Viss fackspråk och interna termer kan vara  svåra att förstå och krävs ett förtydligande.  


✓ Känslan ska vara rätt när du väljer byggföretag. Du ska kunna kommunicera med firman och  föra en dialog under arbetets gång. Välj ett byggföretag du känner för.  


✓ Eventuellt material du köper in själv ingår ej i den garanti som byggföretaget åtar sig.  Det är du som ansvarar för att allt material finns på plats vid rätt tillfälle och att det är rätt  mängd. Saknas det material när det ska användas debiteras du som kund antingen tiden det  tar för byggföretaget att inhandla det som saknas, eller så kan man bli debiterat ställtid. 

 

✓ Om du anlitar flera företag som sköter olika delar av en renovering, tänk då på att de  olika företagen inte automatiskt samordnar sina respektive arbeten.  

Det är du som beställare som ansvarar för att helheten i arbetet blir bra. Tänk på att det  ena företaget kan ha rätt att debitera er ställtid om de inte kommer fram och kan utföra  sitt arbete i planerad tidsram på grund av att ett av de andra företagen blivit försenade.  Det krävs kompetens inom respektive områden för att veta om man som beställare fått med  

samtliga arbetsmoment i sin förfrågan till respektive yrkesgrupp. Låter ni istället ett  

företag som utför arbetet på totalentreprenad utföra jobbet enligt ett färdigt anbud och  håller i helheten och samtliga eventuella underentreprenörer